Referenties

Banner, folder, bedrijfskleding, advertentieplaatsing, facebookbeheer en div. secretariaat

Freelance notuliste (2018-…)

Notuleren en Ambtelijk Ondersteuner van Academieraad

 

Management Assistente (2020 – ….)

Projectondersteuner ‘Jaar van de Vrijwilliger 2021’

 

 

Website gemaakt voor B&B De Bloesemhof

 

 

 

Secretariaat, Communicatie, Webmaster, Organisatie netwerk-bijeenkomsten

 

 

Virtual Assistant

Secretariële ondersteuning voor twee brancheorganisaties

Opmaken kopij a.d.h.v. maatwerksjablonen

 

 

 

 

Notuleren bij retailorganisatie

B&B De Bolle, Beesd Facebookbeheer en div. assistentie

Notuleeropdracht  bij een landelijke culturele instelling