Referenties

Banner, folder, bedrijfskleding, advertentieplaatsing, facebookbeheer en div. secretariaat

Notuleeropdracht  in opdracht van SPSuPPort

 

 

 

 

Secretariaat, Webmaster, Communicatie, Organisatie netwerkbijeenkomsten

B&B De Bolle, Beesd Facebookbeheer

 

 

Ambtelijk Ondersteuner van Academieraad

 

 

 

 

 

Virtual Assistant

Secretariële ondersteuning voor CM Office Support

Opmaken kopij a.d.h.v. sjablonen

Maandelijkse notuleeropdracht