Referenties

Management Assistente (2020-…)

Ambtelijk Ondersteu-ner  Academieraad (2018-…)

Website gemaakt voor B&B De Bloesemhof (2021)

Projectondersteuner ‘Jaar van de vrijwilliger 2021’

 

 

Freelance notuliste (2018-2020)

 

 

Secretariaat, Communicatie, Organisatie netwerk-bijeenkomsten (2019-2020)

 

B&B De Bolle, Beesd Facebookbeheer + diverse opstart assistentie (2019)

 

 

Management Assistant

Secretariële ondersteuning voor CM Office Support (2018-2019)

Opmaken kopij a.d.h.v. technische sjablonen (2018)

Maandelijkse notuleeropdracht (2019)

 

 

 

Notuleeropdracht  in opdracht van SPSuPPort (2017)

Banner, folder, bedrijfskleding, advertentieplaatsing, social media en div. secretariaat (2017-2019)